Promocija MLA u Budimpešti

U prestižnoj  hali  Pap Laszlo u Budimpešti, održana je prezentacija najnovije generacije line array sistema MARTIN AUDIO MLA i MLA Compact. Stotinjak prisutnih je ostalo zapanjeno kada su čuli do sada ne zamislivu pokrivenost hale bez outfilla, infilla i delay linija. Posebno je fascinirala mogućnost kontrole zvuka u svakom delu hale nezavisno. MARTIN AUDIO je prezentovao budućnost našeg posla i pokazao da je lider u inovacijama. Usledile su AV Awards i WFX New Products Technology Award za 2012. godinu. Više  na

 www.martin-audio.com

Komentari

komentara